Ramki z siatką do okien PCV

INSTRUKTAŻ POMIARU

PODAWANIE WYMIARÓW SIATEK DO OKIEN PCV JEDNO i DWUPŁASZCZYZNOWYCH

1. Wymiar najmniejszego światła otworu ościeżnicy A x B

szerokość x wysokość

2. Rodzaj profilu okiennego: ile posiada komór oraz system np.:

PLUSTEK 3 komorowy,

BRUGMANN 4 komorowy

lub grubość felca z uszczelką włącznie

np. grubość felca C = 16 mm

i grubość futryny G = 70 mm

3.Rodzaj okna:

jednopłaszczyznowe (licowane)

dwupłaszczyznowe (cofnięte)

………………………………………………………………………………………

INSTRUKCJA MONTAŻU „MOSKITIERY”

DWUPŁASZCZYZNOWE

(niezlicowane, „cofnięte”)

JEDNOPŁASZCZYZNOWE

(zlicowane)

Aby zamontować „Moskitierę” w oknie, należy dokładnie wykonać według poniższej instrukcji:

1. Otworzyć od wewnątrz pomieszczenia kwaterę okna.

2. Wziąć „Moskitierę” i przekręcić uchwyty obrotowe ( zaczepy ) o kąt 90° z pozycji poziomej w pionową znaj dujące się na górnej szerokości „Moskitiery”. Uwaga: Uchwyt PCV znajduje się w dolnej szerokości moskitiery.

3. Ująć „Moskitierę” dwoma rękami na 1\3 jej wysokości od dołu, tak aby uchwyt PCV znajdował się na dole „Moskitiery”.

4. Trzymając w rękach „Moskitierę” wystawić ją na zewnątrz otwartego okna.

5. Obrócone uchwyty obrotowe „Moskitiery” wsunąć na górny felc z uszczelką kwatery okna.

6. Przytrzymują jedną ręką „Moskitierę”, drugą ręką chwytamy uchwyt PCV (uchwyt montażowy ) na dole „Moskitiery”.

7. Puszczamy rękę trzymającą „Moskitierę”, a drugą trzymając za uchwyt PCV przyciągamy „Moskitierę” do okna.

8. Wolną ręką obracamy pozostałe uchwyty obrotowe ( zaczepy ) o kąt 90°, tak aby objęły felc razem z uszczelką na całym obwodzie ościeżnicy okna.

9. Wykonujemy korekty ( o ile jest to konieczne ) przesunięć „Moskitiery” w zamontowanym oknie tak, aby nie występowały prześwity pomiędzy „Moskitierą”, kwaterą okna.

ISTRUKCJA KONSERWACJI MOSKITIERY

Moskitierę, która uległa zabrudzeniu, po zdjęciu z okna, należy myć gąbką letnią wodą z dodatkiem mydła. Po usunięciu zabrudzenia spłukać czystą wodą. Do mycia nie używać detergentów. Moskitierą jest wyrobem przy stosowanym do używania przez okres całego roku. Demontaż Moskitiery na okres zimy przedłuża jej żywotność.

MoskitoSystem.. All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio